Aşırı kilo kaybıyla oluşan cilt sarkmaları estetik kaygı yaratıyor

Aşırı kilo kaybıyla oluşan cilt sarkmaları estetik kaygı yaratıyor

Metabolizma Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Murat Üstün,diyet, egzersiz ya da obezitecerrahisigeçirenhastalardabüyükmiktarda kilo vermeninardından,özellikleyağdokusununyoğundepolandığıbölgelerdeyağdokusununkaybolmasınabağlıciddiderialtıveciltdokususarkmalarıoluşabildiğinibelirtiyor.Bu hastalardavücutşekillendirmeya daestetikcerrahininyaşamkonforuve hasta memnuniyetiaçısındanzorunluolduğunukaydedenDr. Üstün,plastikcerrahideözellikleyüz, boyun, üstkollar, meme, karın, baldırvekalçalardagelişenşekilbozukluğunundüzeltildiğinivefazlalıkderininkesilerekçıkarıldığınısöylüyor. Dr. Üstün, estetikoperasyoniçinobezitecerrahisisonrasındakilonunsabitlenmesigerektiğini, bununiçingerekenzamanın 6 ila 18 ay arasındagerçekleştiğinibelirtiyor.

 

Estetikcerrahininyararları

AşırımiktardakilodankurtulduktansonrasarkanderilerinçıkarılmasısayesindehastalarınkendilerinidaharahathissettiklerinisöyleyenDr. Üstün, sarkanderilerebağlıağrı, kızarıklıkveenfeksiyonların da önlendiğiniifadeediyor.HastanınkendineolangüvenininarttığınıkaydedenDr. Üstün, ancakplastikcerrahiizlerivücutçizgileriarasındagizlenmeyevegörünmeyenbölgelereçekilmeyeçalışılsa dakalıcıuzunizlerinoluşacağınıbelirtiyor.DrÜstün, plastikcerrahisonuçlarınıngeri kilo alımı, yaşlamaveyaşamtarzınabağlıolaraketkileneceğini de dilegetiriyor.

 

Her kilo verenuygunadaydeğil

Aşırı kilo verenherkesinplastikcerrahiiçinuygunadayolmadığınısöyleyenDr. Üstün, şunlarıbelirtiyor: “Bedenhatlarınıdüzeltmekiçinplastikcerrahidüşünülüyorsayapılmasıgereken var. Kilonuzun en azaltıaydırsabitlenmişolmasıvedahafazla kilo kaybıbeklenmemesigerekiyor.Optimal sonuçlariçinvücutşekillendirmeameliyatları kilo vermeküzereyolaçıkıldığıandanitibarenortalamaikiyılsonrayapılmalı. Bu sürebiryandancildinolabildiğikadartoparlanmasına, öteyandanbeslenmeninstabilve en iyidurumagelmesineolanaksağlar. Her ikifaktör de iyileşmedönemineolumlukatkıdabulunur.Genelsağlıkdurumunuz da en iyidüzeydeolmalı.Diyabetveyakalphastalığıgibikroniktıbbihastalıklarınızınolmamasıya da kontrolaltınaalınmasıgerekiyor.Genelsağlıkdurumubozukhastalarvücutşekillendirmeameliyatlarıiçiniyiadaylardeğildir.“

 

Neleredikkatetmeli?

PlastikcerrahiöncesindeneleredikkatedilmesigerektiğinedeğinenDr. Üstün, “İyileşmenizietkileyecek protein eksikliklerigibisorunlarıönleyeceksağlıklıbirdiyetioturtmuşolmanızlazım.Sigarakullanmakiyileşmesüreçleriyavaşlatırvecerrahisırasındaya da sonrasındaciddikomplikasyonriskleriniarttırır.Sigaraiçiyorsanızcerrahiden en az 6 haftaöncebırakmalısınız.Vücutşekillendirmeameliyatlarısabırvedayanıklılıkgerektirdiğindenbusüreçlere mental olarak da hazırlıklıolmalısınız.Öteyandanpostbariatrikestetikcerrahibedenşeklinizdeanlamlıdüzelmelersağlar.Ancakcildinizihiç kilo almamışçasınatoparlamasıya da yirmiliyaşlarınızadöndürmesiimkansızdır.Yapılanciltgermeoperasyonlarındansonra da yaşlanmasüreciyledeformasyonlardevamedebilir“ bilgisiniveriyor.

Yorumlar

yorum

Copyrights © 2009 - 2014 Haberbursa.net

Scroll to top