BEBKA’NIN 2018 YILI DEĞERLENDİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

BEBKA’NIN 2018 YILI DEĞERLENDİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) 2018 Yılı Mali Destek Programlarına yapılan başvuruların sonuçlarını açıkladı. BEBKA, 2018 Yılı Mali Destek Programları kapsamında Bursa’da toplam 18 projeyi destekleyecek.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından 29.12.2017 tarihinde kamuoyuna duyurulan ve 29.03.2018 tarihine kadar başvuru kabulü yapılan 2018 Yılı Mali Destek Programlarına Bursa ilinden 54 proje başvurusu yapıldı.

 

2018 Yılı Mali Destek Programları değerlendirme süreci “Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği”ne göre ön inceleme, bağımsız dış değerlendirme, saha ziyaretleri, kamu kurumları ve üniversitelerden gelen yetkililerden oluşan değerlendirme komitesi aşamaları tamamlanarak yapılan detaylı inceleme sonrasında desteklenmeye hak kazanan projeler belirlendi. 31.05.2018 tarihinde gerçekleşen Yönetim Kurulu Toplantısında mali destek almaya hak kazanan projeler onaylandı.

 

Mali destek programlarına Bursa ilinden yapılan 54 proje başvurusundan Sektörel Rekabetçiliğin Artırılması Mali Destek Programından toplam sekiz proje, Endüstriyel Simbiyoz Mali Destek Programından toplam iki proje ve Kırsalda Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programından toplam sekiz proje 65 ve üzeri puan alarak başarılı bulundu.

 

Bursa ilinde başarılı listede yer alan projelere yaklaşık 7.000.000 TL’lik hibe desteğine ek olarak proje sahiplerinin yapacağı 5.750.000 TL’lik eş finansman katkısıyla toplam 12.750.000 TL’lik kaynak Bursa’nın gelişmesi için harcanacak.

 

Sektörel Rekabetçiliğin Artırılması Mali Destek Programı kapsamında kazanan projelerin desteklenmesi ile bölgede ön planda yer alan ve büyük gelişme potansiyeline sahip olan Havacılık, Savunma Sanayi, Raylı Sistemler, Teknik Tekstil, Kompozit sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerin üretim altyapılarının ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi yoluyla verimliliğin ve katma değerin artırılması ile ithalat bağımlılığının azaltılmasına imkân sağlanacak.

 

Endüstriyel Simbiyoz Mali Destek Programı kapsamında kazanan projelerin desteklenmesi ile bağımsız işletmelerin daha sürdürülebilir ve yenilikçi bir kaynak (atık, enerji vb.) kullanımı çerçevesinde bir araya getirilmesine ve endüstriyel kaynaklı çevresel problemlerin önüne geçerek ekonomik getiri sağlanmasına imkân tanınacak.

 

Kırsalda Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında kazanan projelerin desteklenmesi ile Bursa, Eskişehir, Bilecik bölgesinde kırsal alanlarda tarım ve sanayi işbirliğinin güçlendirilmesine ve tarım dışı faaliyetlerle gelirin artmasına katkı sağlanabilecek.

Yorumlar

yorum

Copyrights © 2009 - 2014 Haberbursa.net

Scroll to top