CHP’li Kadın Milletvekillerinden Parlamentoya Çağrı

CHP’li Kadın Milletvekillerinden Parlamentoya Çağrı

2020 Yılının İlk Yasama Faaliyeti Olarak İyi Hal vb. Hafifletici Nedenlerin
Uygulanmamasına Yönelik Kanun Teklifimiz Gündeme Alınsın!
CHP’li kadın milletvekilleri, TBMM’nde düzenledikleri basın toplantısı ile, 2020 yılının ilk
yasama faaliyetinde kadın cinayetlerinde ve kadına yönelik her türlü şiddet suçlarından haksız
tahrik, iyi hal vb. hafifletici nedenlerin uygulanmamasına yönelik Kanun Teklifinin gündeme
alınması çağrısında bulundu.
Basın toplantısında konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale
Karabıyık, “Dünyanın ve ülkemizin kadın hakları ve özellikle kadına şiddeti önleme konusunda
geldiği nokta içler acısı boyuttadır. Türkiye’nin de ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi, bu
bağlamda oldukça önemli bir belgedir. İstanbul Sözleşmesi’nin 3. maddesinde kadına şiddet,
“kadınlara karşı bir insan hakları ihlali ve ayrımcılık” olarak tanımlanmıştır. Yaşama hakkının ise
insan haklarının en başında yer aldığı vurgulanmaktadır. Yine aynı sözleşmenin 4. maddesinde
“Taraflar herkesin, özellikle de kadınların, gerek kamu gerekse özel alanda şiddete maruz
kalmaksızın yaşama hakkını yaygınlaştırmak ve korumak için gerekli olan yasal ve diğer
tedbirleri alacaklardır” denilmektedir. Bu ifadeler, kadın cinayetlerinin önlenmesi konusunda bu
sözleşmenin önemini ortaya koymaktadır” dedi.
Türkiye’de son 10 yılda kadına yönelik şiddet, kadın cinayetleri, taciz ve tecavüzün
yüzde 1400 oranında arttığını, sadece 2019 yılında, 407 kadın erkekler tarafından
öldürüldüğünü, binlerce çocuğun istismar edildiğini ifade eden Karabıyık, “Her geçen gün sayısı
artan kadın cinayeti, kadına yönelik şiddet davalarında karşılaşılan durumlar da kadına şiddet
konusunda mücadelenin araçları hakkında ipucu vermektedir. En çok başvurulan ceza indirim
gerekçeleri olarak, “haksız tahrik” ve “mahkemede iyi hal” gibi “bahaneler” karşımıza
çıkmaktadır” açıklamasında bulundu.
Faillerin Yüzde 45’i Tahrik ve İyi Hal İndirimlerinden Faydalanıyor!
Düzenledikleri basın toplantısında kadın sivil toplum örgütlerinin yaptığı araştırmanın
sonucunu da paylaşan CHP’li Karabıyık, “Kadın cinayetlerinde, faillerin yüzde 45’i tahrik ve iyi
hal indirimlerinden faydalanmaktadır. Yargıda var olan bu eğilim nedeniyle her yıl yüzlerce kadın
sözde aile haysiyeti, namus, şeref gibi kavramların arkasına saklanılarak ve örf, adet, gelenek
gerekçe gösterilerek eski eşleri veya nişanlıları tarafından katledilmekte, failler de hafifletilmiş
cezalarla kurtulmaktadır. Bu durum kadına yönelik şiddete ve kadın cinayetlerine adeta davetiye
çıkarmaktadır” uyarısında bulundu.

26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda, “failin geçmişi, sosyal ilişkileri,
fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, cezanın failin geleceği üzerindeki olası
etkilerinin” takdiri indirim nedenleri olarak belirtildiğini hatırlatan Lale Karabıyık, “Her ne kadar
hakimlerin takdir yetkisini hukuka ve hakkaniyete uygun kullanması zorunlu olsa da, yasada
belirtilen kriterlerin oldukça geniş ve öznel değerlendirmeye açık olduğu da ortadadır.
Kamuoyuna yansıyan haberlerde de, kadına yönelik şiddet vakalarında söz konusu düzenleme,
zaman zaman esnetilerek yorumlandığı, faillerin iyi hal indiriminden yararlandığı görülmektedir.
Bu durum kamuoyu vicdanını yaraladığı gibi, cezaların caydırıcılığını da azaltmaktadır. Yukarıda
bahsedilen mevcut durum, kadına yönelik suç işlemeye meyilli kişileri cesaretlendirirken,
şiddetin mağduru olabileceğini düşünen kadınların can korkusunu arttırmaktadır. Basına
yansıyan olaylar, cinayete kurban giden çoğu kadının, korunmayacağını düşünerek
“öldürülmemek” adına suçluların işkence ve kötü muamelesine uzun süre sessiz kaldığını
göstermektedir” sözleriyle konunun önemine dikkat çekti.

Kadınların Haklı Taleplerini Tekrar Vurguluyoruz!

Uluslararası Sözleşmeler ve ulusal mevzuatımızdaki düzenlemelere karşın, ülkemizde
kadın cinayetlerinin önü alınamadığını ve hemen her gün kadınların erkekler tarafından
katledildiğini söyleyen Lale Karabıyık, “Daha dün, Güneş Karaçuban ve Fatma Şengül
davalarında indirim uygulandı. İstanbul Sözleşmesi'ne aykırı bir şekilde, sözde gerekçelerle
indirim kararı verilmesiyle kadınların katline adeta çanak tutulmaktadır. Sadece yasaların varlığı
ile adaletin tecelli edip etmediği önemli bir sorudur. Uygulamaya bakıldığında bu soruya olumlu
cevap vermek mümkün değildir. Suç işlemenin cezai karşılığının caydırıcılıktan uzak olduğu
düşüncesi, muhtemel mağdurları endişelendirdiği gibi, muhtemel failleri ise
cesaretlendirmektedir. Bu bağlamda, Türk Ceza Kanunu’nda değişiklikler yapılarak, kadın
cinayetlerinde ve cinsel istismar suçlarında “tahrik”, “iyi hal” gibi indirimlerin uygulanmaması
konusunda kadınların haklı taleplerini tekrar vurguluyoruz” dedi.

Adalet Bakanı’nın Açıklamaları Bir İtiraf Niteliği Taşıyor!
Kadın cinayetlerinde ve cinsel istismar suçlarında “tahrik”, “iyi hal” gibi indirimlerin
uygulanmaması konusunu dile getirenin yalnızca kendileri olmadığını ifade eden Karabıyık,
“Adalet Bakanı Sayın Abdülhamit Gül'ün TBMM'de milletvekillerimizin sorularına verdiği
yanıtlarda, “Kadına yönelik şiddet sadece genelgeyle sona erdirilecek bir konu değil. Elim bir
cinayet oluyor; infial var ama duruşmadaki tavırdan dolayı iyi hâl indiriminin yapılmasını, ben bir
hukukçu olarak asla anlayamıyorum. O kadının canına kastediyorsun, kadını öldürmüşsün.
Böyle bir yaklaşımın, duruşmadaki hal, tavır değil yani o kadının canına kastediyorsun, kadını
öldürmüşsün, duruşmada iyi halli olarak… Bunu asla kabul edemiyoruz. Yargıtay'ın da iyi hal
indirimiyle ilgili ‘Neden iyi hâl indirimi yaptınız ?' şeklinde bozduğu kararlar var” demiştir. Ve
aynı gün, bir başka milletvekilimizin "Kadına yönelik her türlü şiddet suçunun özel suç
kapsamına alınması ve iyi hâl indiriminin kaldırılması için, ikinci yargı paketinde bir düzenleme
yapılması yönünde bir çalışmanız ve mücadeleniz olacak mı?" sorusuna ise, "Bu konuda
parlamentonun yapacağı yasama faaliyetine de bizler de teknik olarak her türlü desteği
vereceğiz" yanıtını verdi. Sayın Bakanın bu açıklamaları, yalnızca bu hafta, örneklerini iki kadın
cinayeti davasında gördüğümüz iyi hal indiriminin kabul edilemez oluşu noktasında bir itiraf
niteliği taşıyor adeta” şeklinde konuştu.
Tek Bir Kadın Katilinin Daha Elini Kolunu Sallayarak Gezmesine Tahammülümüz Yok!
Lale Karabıyık, “İşte tüm bu tablo karşısında, bizler CHP’li kadın milletvekilleri olarak
2020 yılının ilk yasama faaliyetinde, kadın cinayetleri ve her türlü şiddet suçlarında kültür,
gelenek, töre benzeri sözde “namus” gerekçeleriyle haksız tahrik indirimi ya da iyi hal vb.
hafifletici nedenlerin uygulanmaması, kadın cinayetleri ve her türlü şiddet suçlarının Türk Ceza
Kanunu'nda özel suç olarak düzenlenmesi yönündeki tekliflerimizin derhal gündeme alınmasını
talep ediyoruz. 2020 yılında ilk iş olarak bu teklif Adalet Komisyonu’nda görüşülmeli ve Genel
Kurul’da oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edilmelidir! Sayın Adalet Bakanı’nın açıklamaları
çerçevesinde, Meclis’teki tüm grupların desteğiyle bu değişikliği derhal yapmak için tüm
partilerdeki kadın milletvekili arkadaşlarımıza çağrımızdır! Gelin, el ele verelim ve bu değişikliği
gerçekleştirelim. Çünkü tek bir kadın katilinin daha elini kolunu sallayarak gezmesine
tahammülümüz yok!” sözleriyle açıklamasını tamamladı.

Yorumlar

yorum

Copyrights © 2009 - 2014 Haberbursa.net

Scroll to top