ÇOCUKLARDA İSHALLERE DİKKAT

ÇOCUKLARDA İSHALLERE DİKKAT

Özel Medicana Bursa Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mesut Arslan, beş yaş
altındaki çocukların yılda 3-9 kez ishal atağı geçirdikleri söyledi.
Mesut Arslan, “Beş yaş altındaki çocukların yılda 3-9 kez ishal atağı geçirdikleri bildirilmiştir. İshaller
hijyen koşullarının ve sağlık sisteminin geri olduğu, alt yapının yetersiz olduğu gelişmekte olan ülkelerde
yaygın olarak görülmektedir. İshal sulu veya yumuşak sık dışkılamadır. Günde üç veya daha fazla sayıda
ve normale göre daha yumuşak veya sulu dışkılama olarak tarif edilir. Ateş veya kusma eşlik edebilir.
İshal genel olarak 7 günden daha kısa sürer, İki haftadan daha kısa süren ishal ve kusma ataklarının hepsi
akut ishal olarak adlandırılır. Özellikle yeterli sıvı tüketebilen sağlıklı fertlerde hastalık kendini sınırlar ve
kendiliğinden iyileşir. Ancak, küçük çocuk ve bebeklerde sakatlık ve ölüme sebebiyet verebilir” dedi.
Arslan, “İshal enfeksiyöz veya enfeksiyöz olmayan sebeplerle meydana gelebilir. Enfeksiyona bağlı
ishallere virüs, bakteri, parazit ve mantarlar sebep olur. Çocukluk çağında enfeksiyona bağlı ishallerin
çoğu viral sebeplidir. Viral ishal, bu gruptaki infeksiyonların büyük bölümünü kapsar ve özellikle 5 yaş
altı çocuklarda en sık sebepdir. Rotaviruslar, dünya genelinde yılda 500 bin, günde yaklaşık 1600
çocuğun ölümünden sorumludur. Ülkemizde yapılan çalışmalarda ise 5 yaş altı çocuklarda görülen
ishallerin yüzde 30-50’sinden rotavirusların sorumlu olduğu görülmüştür.
Özel Medicana Bursa Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr.Mesut Arslan, ‘’Rotavirus
ishali primer olarak 2 yaş altındaki çocukların akut infeksiyonudur ve sulu dışkılama ve kusma ile
karakterizedir. Rotavirus infeksiyonları herhangi bir bulgu vermeden seyredebildiği gibi, ağır ishallere de
neden olabilmektedir. Genellikle kusma hastalığın ilk iki gün içinde olur ve ateş görülür. İshal mikrobu,
insandan insana özellikle de bir çocuktan diğerine kolaylıkla bulaşabilir. Genellikle, tuvalet temizliğini
tam olarak öğrenememiş küçük çocuklar arasında hızla yayılabilir. Çocuklar ve yetişkinler tuvalete
gittikten hemen sonra ellerini doğru bir şekilde yıkamalıdır. Yeterli sıvı tedavisi ishallerin ana tedavisini
oluşturur. Ağızdan sıvı tedavisi hafif ve orta şiddetteki olgularda yeterli olur, ancak tedavi hastanın sıvı ve
elektrolit kaybını karşılayacak şekilde hazırlanmış olan sıvıları kapsamalıdır (ORS). Ağızdan sıvı
tedavisinin (ORS) erken uygulanması, daha az hastane yatışına sebep olur. Hafif-orta, hatta ağızdan
alabilen ağır sıvı kaybı olgularında bile ağızdan tedavi (ORS) tercih edilmelidir. İshal olan çocuk
emzirme dönemindeyse mutlaka anne sütü almalıdır. Anne sütü, ishalden koruyan önemli bir besin
kaynağıdır. Anne sütü alan bebekler daha çabuk iyileşmektedir. İshal süresince doğru beslenme çok
önemlidir. Bu dönemde yağlı ve lifli yiyecekleri tüketmemek gerekir. Patates ve muz potasyum kaybını
önlemek açısından önemli gıdalardır. İshale iyi gelen yiyecekler arasında çorba, haşlama, püre, makarna
ve pirinç yer alır. Bunların tüketimi, ishali kesmek için faydalıdır. İshal tedavisinin en önemli kısmı sıvı
ve elektrolit kaybını önlemektir. Hijyen şartlarının iyileştirilmesi, insan atıklarının kullanım ve içme
suyuna karışmasının engellenmesi ve el yıkamak enfeksiyona bağlı ishali engeller” dedi.

Yorumlar

yorum

Copyrights © 2009 - 2014 Haberbursa.net

Scroll to top