ÇOCUKLARDA SPOR ÖNCESİ DEĞERLENDİRME GEREKİR Mİ?

ÇOCUKLARDA SPOR ÖNCESİ DEĞERLENDİRME GEREKİR Mİ?

Günümüzde çocuklar arasında akıllı cep telefonu ve tablet kullanımının artması ve
bilgisayar oyunlarının daha yaygın bir şekilde kullanılması ve fastfood tarzı
beslenmenin artması sonucu obezite sıklığı belirgin bir şekilde artmıştır. Bu nedenle
çocuklarda düzenli spor yapmak kalp sağlığı açısından ve damar sertliğinin önlemesi
açısından kesinlikle önerilmektedir. Medicana Bursa Hastanesi Çocuk
Kardiyolojisi Uzmanı Doç. Dr. Fahrettin Uysal konu hakkında bilgi verdi.
Düzenli spor obeziteyi önler, metabolik sendromdan korur. Spor sadece kalp sağlığını
korumakla kalmaz, sporun insanın ruh sağlığına da son derece olumlu katkıları vardır.
Spor yapan çocuklarda ileriki yıllarda sigara ve yabancı madde kullanım oranları da
daha az olmaktadır.
Son yıllarda ülkemizde profesyonel lisanslı sporcu çocukların sayısı belirgin bir
şekilde artmıştır. Artık hemen her ailede sporla ilgilenen bir birey vardır ve bu yüz
güldürücüdür. Ancak sporcularda zaman zaman meydana gelen ani ölüm olayları
toplumda geniş yankı uyandırmakta ve genelde aileleri endişelendirmektedir. Bu tip
ani ölümlerin nedeni her ne kadar halk arasında kalp krizi olarak bilinse de bu
hastaların çoğunda ritim problemi veya kalp kasında doğuştan bir problem
bulunmaktadır. En önemlisi de bu tip problemlerin çoğunda önceden tarama yapılarak
tanı koymak mümkündür.
Tüm çocuklarda spor öncesi tam bir kardiyolojik muayene gerekir. Her çocuğun
tansiyonuna bakılmalıdır. Mutlaka her hastaya EKG çekilmelidir. Özellikle ailede <40
yaşın altında ani bir ölüm öyküsü olması durumunda, çocukta bayılma, çarpıntı veya
göğüs ağrısı gibi belirtilerin varlığında, muayenede üfürüm veya ek ses duyulması
durumunda, EKG’de anormallik görülmesi durumunda ileri araştırmaya gerek vardır.
Bu gibi durumlarda EKG’nin yanı sıra ekokardiyografi, 24 saatlik ritim holter tetkiki,
efor testi yapılmalıdır. Bazı hastalarda uzun süre ritim takibi yapabilen İLR (cilt altına
yerleştirilebilen cihazlar) cihazı gerekebilir. Özellikle spor sırasında bayılan veya
göğsü ağrıyan çocukların çok detaylı ve dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi şarttır.
Bu gibi durumlarda koroner anjiyografi, ilaç yükleme testleri, elektrofizyolojik
çalışma veya genetik tanı için kan tetkikleri gerekebilir.
Bazı kulüpler veya okul takımları halen daha ailelerden ‘Çocuğumun spor
yapmasında sağlığa engel bir durum yoktur ve spor yapmasını kabul ediyorum’
şeklinde imzalı kağıt almaktadır. Bu imzalanan belgenin kulüp açısından hiç bir yasal

sorumluluğu olmadığı gibi ailelerin de çocuklarının sağlığını düşünerek bu belgeleri
imzalamamaları gerekir. Çünkü çocuğunuzun spor yapmasında engel bir durum olup
olmamasına aile değil doktor karar vermelidir. Yine sadece doktor muayenesi ile spor
yapılmasına müsaade etmek son derece sakıncalıdır çünkü bu tip ani ölümlerin altında
çoğu zaman ritim problemi vardır ve bu ritim problemlerinin anlaşılması sadece EKG
ile mümkündür. Bazen tek bir EKG ile de sorun anlaşılamamakta aralıklarla EKG
çekimi gerekebilmektedir. Son yıllarda bakanlığın da büyük katkıları ile sporcular için
standart formlar hazırlanmış ve bu formların doktor tarafından doldurulması
istenmektedir. Bu formlarda EKG ile ilgili sonuçlar da ayrıntılı olarak doktorunuz
tarafından yazılmalıdır.
Toplumda bilinen en büyük yanlışlardan biri de bir kez spor için onay alındığında bir
daha kontrole gitmenin gereksiz olduğu düşüncesidir. Bazı kalp hastalıkları çocuğun
yaşı ilerledikçe ortaya çıkar ve bu hastalıkların anlaşılması açısından lisanslı spor
yapan her çocuğun mutlaka yılda bir kalp hastalıkları açısından kontrolü
gerekmektedir.

Yorumlar

yorum

Copyrights © 2009 - 2014 Haberbursa.net

Scroll to top