El yıkama tekniği hastalıklardan korunmada etkili

El yıkama tekniği hastalıklardan korunmada etkili

Çevremiz ve vücudumuz büyük bir mikroorganizma florası ile çevrilidir. Bunlarla
temas kaçınılmazdır. Bu temas daha çok eller aracılığı ile olur. Çevremizdeki her yere
ve her şeye dokunan ve dokunulduktan sonra farkında olmadan veya istemeyerek
yüzümüze-gözümüze ve yemek aracılığı ile indirekt olarak ağız ile temas eden bu
uzuvlarımız birçok hastalık etkenini de taşır. Bu nedenle ellerimiz en fazla
mikroorganizma barındırabilen uzuvlarımızdır. Bu da sağlık için el hijyenini çok önemli
kılar. Medicana Bursa Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik
Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Reşit Mıstık el hijyeni ile ilgili bilgi verdi.
Ellerin su; sabun veya antiseptik içeren sabun veya sadece antiseptik solüsyonlarla
usulüne uygun olarak yıkanması veya ovlanması el hijyeni olarak ifade edilir. Yerine
göre el hiyen tipleri vardır:
1-Sosyal el yıkama: bu yıkama ile ellerin 10-15 sn. süre ile el hijyenine tabi olması
olarak ifade edilir (ev ve sosyal alanlarda yapılmalıdır).
2-Hijyenik el yıkama: antimikrobiyal sabunlarla veya kendiliğinden kuruyan alkol bazlı
antiseptikler kullanılarak uygulanır. Temas süresi en az 30 sn. olmalıdır. Hasta
bakımında ve hastanelerde uygulanır
3-Cerrahi el yıkama: cerrahların girişim öncesi özel olarak fırçanın da kullanıldığı uzun
süreli bir yıkamadır.
Ellerle taşınan mikroorganizmalar içinde hastalık etkeni olanlar da vardır. Ellerle
taşınan ve sindirim sistemine yerleşip hastalık yapan tifo, dizanteri gibi birçok etken
yanında solunum sekresyonlarından (aksırma, öksürme ile çevrede bulunabilen) ele
bulaşan virüslerin (nezle, grip gibi daha birçoğu ) ellerin yüze-ağıza-buruna-göze
götürülmesiyle bulaşabilirler. burada önemli bir konu da nezle virüsünün bilinenin
aksine kişilere % 50 oranında ellerle bulaştığıdır.
Peki biz el yıkama işlemini gerektiği gibi yapıyor muyuz?
El yıkamanın gerektirdiği hallerde el yıkama uyumunun kadınlarda % 52 erkeklerde
% 48; iken çocuklarda % 20'lere kadar düşebilmekte ve genç erişkinlerde ise bu oran
% 30' larda bulunmuştur.
El yıkamanın çok önemli olduğu dünya sağlık örgütünün (dsö) her yıl “5 mayıs dünya
el hijyeni günü” etkinliklerini yapmasından da anlaşılmaktadır.
El yıkamanın önemli olduğu kadar en çok ihmal edilen bir uygulama olduğu yukarıda
verdiğimiz istatistiklerden de anlaşılmaktadır. Ellerin taşıdığı hastalık yapan

mikroorganizmaları uzaklaştırmak için gereken hallerde ellerin yıkanması /el hijyeni
uygulaması şarttır ve bu nedenle sloganlarımız olan “sağlığımız ellerimizdedir” veya
“sağlık için temiz eller” diyoruz.

Yorumlar

yorum

Copyrights © 2009 - 2014 Haberbursa.net

Scroll to top