EMEKLİ AYLIKLARI DÜŞÜK VE YETERSİZ

EMEKLİ AYLIKLARI DÜŞÜK VE YETERSİZ

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer,  sosyal güvenlik destek primi uygulamasının kaldırılması için Kanun Teklifi verdi 

Gürer: “Çalışan emeklilerden kesinti yapılmasın”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ‘sosyal güvenlik destek primi’ adıyla, çalışan emeklilerden maaşlarından yapılan kesintilerin tümüyle iptal edilmesi için Kanun Teklifi verdi. Ömer Fethi Gürer, Kanun Teklifinde, emekli olduktan sonra çalışanlardan yapılan kesintinin haksızlık olduğunu vurguladı.

 

EMEKLİ AYLIKLARI DÜŞÜK VE YETERSİZ

 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) )Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, emekli olduktan sonra çalışanlara uygulanan yüzde 10 oranındaki sosyal güvenlik destek primi kesintisinin kaldırılması amacıyla verdiği Kanun Teklifi’nde, Türkiye’nin en önemli sorunlarından birinin de emekli aylıklarının düşük ve yetersizliği olduğunu ifade etti.

 

MAAŞLAR AÇLIK SINIRININ ALTINDA

 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Teklifi’nin TBMM Başkanlığına sunan Ömer Fethi Gürer, “Sosyal güvenlik sistemimizin emeklilerimize ödediği aylıklar çoğunlukla açlık sınırının bile altındadır. Bu nedenle vatandaşlarımızın büyük bir bölümü emekli olduktan sonra da çalışmak zorunda kalmaktadır. Emeklilerimizin önemli bir kısmı hizmet akdiyle bir işverene bağlı olarak ücretle çalışırken, önemli bir kısmı ise kendi adına ve hesabına bağımsız olarak çalışmayı tercih etmektedir” dedi.

 

EMEKLİLERE HAKSIZLIK YAPILIYOR

 

Sosyal Güvenlik Sistemi’nin, çalışan emeklilere ya yaşlılık aylıklarının tümüyle kesilmesi ya da sosyal güvenlik destek primi ödeyerek yaşlılık aylığı almaya devam edebilmesi yönünde iki ayrı seçenek sunduğunu anlatan Ömer Fethi Gürer, “Sosyal güvenlik destek primi ödenen süreler malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim ödeme gün sayısına dâhil edilmemektedir. Başka bir deyişle ne kadar ve ne süreyle sosyal güvenlik destek primi ödenirse ödensin, sigortalı çalışmayı bıraktığında yaşlılık aylığında herhangi bir artışa gidilmemektedir. Yani çalışan emekliler katlandıkları külfetin karşılığında ileride herhangi bir fayda elde edememektedirler. Bu yönüyle emekli olarak çalışmak zorunda olanlara haksızlık yapılmaktadır” diye konuştu.

 

ÇALIŞMA HAYATINDA YER ALMALI 

 

Sosyal Güvenlik Destek Pirimi uygulamasındaki amacın; emeklilerin çalışma hayatından çekilmesi ve gençlere istihdam sağlanması şeklinde açıklandığına dikkat çeken Ömer Fethi Gürer, “Bu yolla çalışabilecek durumdaki emeklilerin istihdam dışına itilmesinin, diğer bir ifadeyle emeklilerimizin çalışmaktan caydırılmalarının amaçlandığı anlaşılmaktadır. Oysa Türkiye’nin çalışma yaşamı dışında kalan yaşlı, kadın, engelli gibi kesimleri çalışmaya teşvik etmesi gerekmektedir. Ortalama yaşam süresinin de uzadığı dikkate alındığında, yaşlıların da çalışmaya ve katma değer üretmeye devam etmeleri, emekli maaşıyla kıt kanaat geçinen kişiler yerine üreten, vergi veren, topluma katkı sunan vatandaşlar hale getirilmeleri amaçlanmalıdır” ifadelerini kullandı.

 

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çalışan emekliler için uygulanan yüzde 10 oranındaki sosyal güvenlik destek primi kesintisinin tamamen ortadan kaldırılması amacıyla verdiği Kanun Teklifi’nde şu konulara dikkat çekti:

 

KAYIT DIŞI SORUNU

 

“Emekli aylıklarından sosyal güvenlik destek primi kesintisi yapılmasına ilişkin uygulama, emeklilerimizin büyük bölümünü kayıt dışı çalışmaya yöneltmektedir. Kayıt dışı çalışmada sadece sosyal güvenlik prim kaçağına değil, önemli ölçüde vergi kayıp ve kaçağına yol açmaktadır. Bir anlamda devlet çalışan emeklilerden sigorta primi almak isterken, emeklileri kayıt dışı çalışmaya iterek alabileceği vergiden de mahrum kalmaktadır.

 

Sosyal devletler emeklilerinin iyi ve onurlu bir yaşam sürmelerini sağlamakla yükümlüdürler. Yıllarca çalışıp, sosyal sigorta primlerini ödeyip emekli aylığı almaya hak kazanan vatandaşlardan, yeniden çalışmaya başladıkları için ileride emekli aylıklarında herhangi bir artışa yol açmayacak şekilde yeniden sigorta primi almak hakkaniyete uygun değildir.”

Yorumlar

yorum

Copyrights © 2009 - 2014 Haberbursa.net

Scroll to top