Erseç, TTK’yı değerlendirdi

Erseç, TTK’yı değerlendirdi

Yıllardır özel sektöre kurumsallık, insan kaynakları yönetimi, personel geliştirme konularında hem danışmanlık hem de eğitim hizmeti veren GEB Danışmanlık yeni Türk Ticaret Kanunu’nun getirdikleri konusunda özel sektöre ışık tuttu.

Eski kanunda yer alan denetim sisteminin beklenen başarıyı sağlayamamasının özel sektör tarafından eleştirilen konuların başında yer alırken, benzer manzaranın yeni kanunda da yaşanabileceği kaygısı özel sektörde tedirginlik yaratıyor. GEB Danışmanlık Yönetim Danışmanı Ercan Erseç, yeni kanunda böyle bir olasılığın yaşanmasının sözkonusu olmadığını açıklayarak şunları söyledi: “Eski kanunda denetçiler bir organ olarak düzenlenmişti ve şirketin çoğunluğunu oluşturan pay sahipleri tarafından seçilip azledilebilmekte ve bunun sonucunda da bağımsız ve tarafsız bir denetim mümkün olamamaktaydı. Bu denetçiler, kendilerine yüklenen görevleri tam olarak yerine getirememekte, genellikle yönetim kurullarınca hazırlanan denetim raporlarını imzalamakta dolayısıyla da kanunda bulunan şekil şartları yerine getirilmektedir. Bu nedenle denetimden beklenen etkinlik sağlanamamaktaydı.  Yeni kanunla beraber tüm bu olumsuzlukların önüne geçiliyor” dedi.

Yeni TTK’nın Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na uyma zorunluluğunu getirdiğinin altını çizen Ercan Erseç, “Yeni TTK, tüm işletmelerin muhasebe ve finansal raporlama konularında Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayınlanan Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na uyumlu. Artık anonim şirketin ve şirketler topluluğunun finansal tabloları denetçi tarafından, uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu Türkiye Denetim Standartlarına göre denetlenecektir” diye konuştu.

Erseç, ayrıca yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgileri denetlenen finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığının denetim kapsamı içinde yer alacağını da sözlerine ekledi.

Kaynak: SİNERJİ

Yorumlar

yorum

Copyrights © 2009 - 2014 Haberbursa.net

Scroll to top