GÜRER: “MERALAR KORUNMALIDIR”

GÜRER: “MERALAR KORUNMALIDIR”

Gürer, amacı dışında kullanılan mera alanlarını sordu, Bakan Pakdemirli, yanıt verdi.

Gürer: Ülke hayvancılığının içinde bulunduğu durum,  meraların durumu ile ilgilidir.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye yöneltmiş olduğu yazılı soru önergesiyle, amacı dışında kullanılan mera alanlarını TBMM gündemine getirdi.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in yazılı soru önergesine yanıt veren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2007 ile 2019 yılları arasında, 5 Milyon hektar alanda tespit, 4.4 Milyon hektar alanda tahdit ve 4 Milyon hektar alanda tahsis çalışması yapıldığı bilgisini vererek, mera, yaylak ve kışlakların tespit, tahdit ve tahsis çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

GÜRER: “MERALAR KORUNMALIDIR”

2017 ve 2018 yılında, ülkemizde hayvancılığın gelişimi için mera alanı ilan edilen bölgelerin yasa dışı olarak tarım alanı şeklinde kullanımına yönelik denetimler sonucu ne tür işlemlerin yapıldığını soran CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Ne kadar alanda, mera alanlarının tarım arazisi amaçlı kullanıldığı tespit edilmiştir? Ülkemiz genelinde mera alanlarının tarım alanı olarak kullanılmasından kaynaklı ilgili kurumlara yapılan şikâyetlerin sayısı kaçtır? Yasal sürecin devam ettiği kaç dava bulunmaktadır? Davaların kaçı sonuçlandırılmıştır? Mera alanlarının işgalinin önlenmesi için bakanlığınızca ve il müdürlüklerince denetimler yapılmakta mıdır? Ne sıklıkla ve hangi kriterlerce yapılmaktadır? 2007 ile 2019 yılları arasında ülkemiz mera alanlarının miktarı hangi oranda değişim göstermiştir? Amacı dışında kullanılan mera alanlarının ülkemiz ekonomisine zararı bilinmekte midir?” şeklindeki sorularını, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye yönlendirdi.

“MERALAR AMAÇ DIŞI KULLANILIYOR”

Bakan Pakdemirli devamında, “Mera Kanunu’nun Mera, Yaylak ve Kışlakların Korunması başlıklı 19’uncu maddesinde “Muhtarlar ve belediye başkanları, mera, yaylak ve kışlaklara tecavüz olduğu takdirde durumu derhal Bakanlık İl veya İlçe Müdürlüğüne, İl ve İlçe Müdürlükleri de Valilik veya Kaymakamlığa bildirmekle yükümlüdürler. Bu makamlarca 3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 ‘inci maddesi uyarınca gerekli işlemler yapılır.” hükmü mevcuttur. Bu hüküm gereği Bakanlığımız birimleri tespit edilen işgal ve tecavüzleri Valilik veya Kaymakamlıklara bildirmekte gerekli denetimler yapılmaktadır.

“MERA ALANLARI KONUSUNDA TARIM BAKANLIĞI EHLİYETSİZ!”

Mera alanlarının mülkiyeti hazineye ait olup yasal süreçte Bakanlığımızın dava ehliyeti bulunmamaktadır. Mera Kanununun 19’uncu maddesi gereği mera alanlarına yapılan işgal ve tecavüzlerin tespiti halinde Valilik veya Kaymakamlık makamlarına bildirilmektedir. Söz konusu alanlarda yasal süreç Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı hazine avukatları tarafından yürütülmektedir.

BAKAN: “ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR”

2007 ile 2019 yılları arasında, 4342 sayılı Mera Kanunu kapsamında Bakanlığımızca 5 Milyon hektar alanda tespit, 4.4 Milyon hektar alanda tahdit ve 4 Milyon hektar alanda tahsis çalışması yapılmıştır. Mera, yaylak ve kışlakların tespit, tahdit ve tahsis çalışmaları devam etmektedir” yanıtını verdi.

“GÜRER: MERA ALANLARI HIZLA AZALIYOR”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yem kaynağı olan meraların her geçen gün amaç dışı kullanımlara tahsis edilerek hayvancılık sektörünün yem ihtiyacını karşılamaktan uzaklaştığına işaret ederek, “Piyasadaki yem yetersizliği fiyatları hızlı bir şekilde yukarı çekiyor, yem üretimini planlamaksızın sektöre giren işletmeler birbiri ardına zarar ediyor. Kullanılan girdiler açısından Türkiye’nin yurtdışına bağımlı oluşundan dolayı döviz kurundaki en ufak artış üretim maliyetlerini çok hızlı bir şekilde artırıyor” dedi.

Bakanlık verilerine göre 1970-2017 dönemindeki mera alanlarına dikkat çeken CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “21 milyon 698 bin hektar olan mera alanları yaklaşık olarak yarı yarıya azalarak 10 milyon 984 bin hektara geriledi. Türkiye bu dönemde 10 milyon 713 bin hektar mera alanını kaybetti. Bakan, açık ve net yanıt vermekten kaçınıyor. Ülke hayvancılığının içinde bulunduğu durum,  meraların durumu ile de ilgilidir. Yemde ve diğer girdilerle ithalata olan bağımlılık dikkate alındığında bunda mera alanlarının yok edilmesinin önemli rolü olduğu açıktır” dedi.

 

Yorumlar

yorum

Copyrights © 2009 - 2014 Haberbursa.net

Scroll to top