Her 10 Kadından Sadece 3’ü İstihdam Ediliyor!

Her 10 Kadından Sadece 3’ü İstihdam Ediliyor!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, yaptığı basın açıklaması ile TÜİK, İŞKUR ve OECD
verilerinden yararlanarak hazırladığı İstihdamda Kadın Raporu’nda yer alan, kadınların istihdamı ve iş hayatında
karşılaştıkları sorunlara yönelik tespitlerini paylaştı.
Ekim ayında açıklanan TUİK verilerine göre kadınların istihdama katılım oranının yüzde 29,3 seviyesinde
gerçekleştiğini hatırlatan Karabıyık, “Yani, 20 milyondan fazla kadın çalışma hayatının dışında! Bu oran AB üyesi ülke
ortalamalarında yüzde 45,9, OECD ülkelerinde ise yüzde 44,4. Tarım dışı işsizlik oranlarına baktığımızda ise işsizliğin
en çok kadınları etkilediğini görüyoruz. Kadınlarda tarım dışı işsizlik oranı yüzde 20, erkeklerde ise yüzde 13,2” dedi.
Ekonomik krizin etkisi ile işsizliğin ve kadın işsizliğinin artması nedeniyle işsizlik sigortasına başvuran kadın sayısının
da arttığını kaydeden CHP’li Vekil, “2018 yılında işsizlik ödeneği için yapılan başvuru sayısı bir önceki yıla göre yüzde
57 artış gösterdi. Bir önceki yılın Aralık ayında işsizlik ödeneğine yapılan başvuru sayısı 29 binlerde iken 2018 yılı
Aralık ayında işsizlik ödeneğine yapılan başvuru sayısı 46 bini geçti. Bu sayının 2019 yılı sonunda daha da artacağını
söylemek zor değil” açıklamasında bulundu.
Kadınlar Erkeklere Göre Daha Az Kazanıyor, Ücret Eşitsizliği Devam Ediyor!
Haftalık 45 saatten fazla çalışan kadın işçi sayısının yıllar içinde ciddi bir artış göstererek 2018 yılı sonunda 3 milyona
ulaştığını ifade eden Lale Karabıyık, “Bununla birlikte haftalık 45 saatten fazla çalışan kadınların kayıt dışı çalışma
oranı da oldukça yüksek. Ayrıca, çalışma hayatında yer alan kadınlar, toplumsal roller nedeniyle evde çifte mesai
yapıyor. Kadınlar erkeklere göre daha az kazanıyor, ücret eşitsizliği devam ediyor. Uluslararası Çalışma Örgütü
tarafından yapılan araştırmaya göre Türkiye’de cinsiyete dayalı gelir eşitsizliği oranı yüzde 12” açıklamasıyla ücret
eşitsizliğine dikkat çekti.
Türkiye’de Kadınların Çalışma Hayatına Katılımı Kritik Seviyede!
Basın açıklamasında Türkiye’nin bir başka uluslararası karnesini paylaşan CHP’li Karabıyık, “Georgetown Kadın, Barış
ve Güvenlik Enstitüsü ve Oslo Barış Araştırmaları Enstitüsü tarafından yapılan, 167 ülkenin istihdam, güvenlik, siyasi
temsil ve ekonomik özgürlük gibi kriterler üzerinden incelendiği ve “kadın olmak için en uygun ülkelerin”
değerlendirildiği, geçtiğimiz hafta açıklanan 2019 Kadın, Barış ve Güvenlik Endeksi’ne göre Türkiye, “kadın olmak
için en uygun ülkeler” değerlendirmesinde 167 ülke arasında 114’üncü sırada. Rapora göre ülkemizde kadınların
yönetimdeki temsiliyeti ve çalışma hayatına katılımı kritik seviyelerde. Ayrıca, 167 ülkenin yüzde 90'ının cinsiyetçi
yasalara, yani kadınlara negatif ayrımcılık yapan en az bir yasaya sahip olduğu belirtiliyor. Türkiye de bu ülkelerden
biri” tespiti ile açıklamasını tamamladı.

Yorumlar

yorum

Copyrights © 2009 - 2014 Haberbursa.net

Scroll to top