Kadınların Çalışma Hayatında Yer Alması Ülkeyi İleri Götüren İlk Basamaktır!

Kadınların Çalışma Hayatında Yer Alması Ülkeyi İleri Götüren İlk Basamaktır!

CHP Kadın Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık,
yaptığı basın açıklaması ile kadını iş hayatına katamamanın ağır faturasını paylaştı.
Toplumsal ve ekonomik kalkınma sürecinde kadınların etkin biçimde yer alması, kadınların iş gücüne
katılımı ve kadın istihdamının artırılması gibi unsurların sürdürülebilir kalkınmanın
gerçekleştirilmesinde önemli olduğunu kaydeden Karabıyık, “Ülkemizde, ne yazık ki durum böyle
değil; kadının işgücüne katılmasını teşvik etmek yerine “kadınlar iş aradığı için işsizlik oranı artıyor”
bakışı var olduğu müddetçe, kadın istihdamında doğru politikalar üretilemez. Bu konuda yeteri kadar
çaba sarf edilmediğini de üzülerek görüyoruz. Ekonomi doğru yönetilmediği için genel olarak
istihdam yaratmada da büyük sorunlar yaşandığı aşikâr” dedi.
CHP’li vekil, TÜİK'in geçtiğimiz günlerde açıklanan Mayıs işgücü verilerine göre, kadın işsiz sayısı
Mayıs 2018’de 1,3 milyon iken, Mayıs 2019’da yaklaşık 1,6 milyona çıktığına, kadın işsizliği oranının
ise aynı dönem içinde %12,4’ten %14,9’a yükseldiğine dikkat çekti.

OECD Ülkeleri Arasında Son Sıradayız!

Türkiye’de erkeklerde işgücüne katılma oranı yüzde 71,7 iken kadınlarda bu oranın yüzde 34,4
seviyesinde gerçekleştiğini vurgulayan Karabıyık, “Türkiye’de 34,4 seviyesinde gerçekleşen
kadınların işgücüne katılma oranı, Avrupa Birliği ortalamasında Türkiye'nin nerdeyse iki katı, yüzde
62.4 seviyesinde. OECD ülkeleri arasında ise 20 – 24 yaş arasındaki kadın nüfusun işgücüne katılımı
en düşük olan ülke Türkiye. Kadınların çalışma hayatında yer alması, onları özgürleştiren, ekonomik
bağımsızlıklarını kazandıran ve ülkeyi ileri götüren ilk basamaktır, bu gerçek unutulmamalıdır.
Kadınların istihdamda daha fazla yer alması, işgücü piyasasının göstergelerini olumlu yönde
değiştirecek, bu da ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacaktır” açıklamasında bulundu.
Türkiye’de kadınların bambaşka bir gerçeği yaşadığını ifade eden Lale Karabıyık, “Kadınların işgücü
piyasasına katılamama, katılım sağlandığında düşük ücretli işlerde istihdam edilme, eşit işe eşit ücret
alamama, kayıt dışı çalışma, ücretsiz aile işçisi olma ya da elde ettiği gelir üzerinde söz sahibi
olmaması gibi gerçekler, Türkiye’de kadın yoksulluğunu derinleştiren sorunlardır. Resmi kurumların
açıkladığı Türkiye’de kadın istatistikleri de kadınların iş hayatında karşılaştığı adaletsizlikleri doğrular
niteliktedir. Kadınların işgücüne katılımı ve istihdamının, ülkemizin temel bir sorun alanı olduğu, bu
veriler ve gerçeklerden açıkça görülmektedir. İstihdam edilememenin ve işsizliğin, kadınların hak
ihlallerine uğramasındaki önemli payı yadsınamaz” şeklinde konuştu.
Kadının Çalışma Hayatına Dahil Edilmesi, Toplumsal Kalkınmada Önemli Bir Etkendir
Gelir getirici bir işte çalışmanın kadınları güçlendireceğini, kendilerinin ve dolayısıyla ailelerinin ve
ülkenin refah düzeyinin artmasını sağlayacağını belirten CHP’li Vekil, “Kadını iş ile buluşturmamanın
Türkiye için faturası oldukça ağır. Eğer Türkiye'de kadınların iş gücüne katılım oranı, yüzde 63,6
seviyesinde gerçekleşen OECD ülkelerindeki kadar olsaydı; bugün milli geliri 250 milyar dolar daha
fazla olup kişi başına gelir de 4-5 bin dolar daha üzerinde olacaktı. Yani kadını iş ile
buluşturamamanın kişi başı maliyeti oldukça yüksek; çünkü kadın işgücünün çalışma hayatına dahil
edilmesi, toplumsal kalkınmada önemli bir etkendir” sözleriyle açıklamasını tamamladı.

Yorumlar

yorum

Copyrights © 2009 - 2014 Haberbursa.net

Scroll to top