KANSERDEN KORUNMAK İÇİN MEYVELERİ MEVSİMİNDE YİYİN

KANSERDEN KORUNMAK İÇİN MEYVELERİ MEVSİMİNDE YİYİN

Kanserden korunmak için meyveleri mevsiminde yiyin Özel Medicana Bursa Hastanesi
Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Kayıhan Engin, organik ürünler kadar
mevsiminde sebze ve meyve tüketmenin kanser riskini azalttığını söyledi.
Özel Medicana Bursa Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof.
Dr. Kayıhan Engin, organik ürünler kadar mevsiminde sebze ve meyve tüketmenin
kanser riskini azalttığını söyledi.
Son dönemde organik ürünlerle beslenmenin sağlık üzerine olumlu etkilerinin tespit
edildiğini belirten Prof. Dr. Kayıhan Engin, "Fransızlar tarafından yapılan bir çalışma
ile bu konuya ışık tutulması hedeflendiği. Ekserisi kadın olan 70 bin kişiyi kapsayan
çalışmada 5 yıl boyunca organik ürünlerle beslenenlerle hiç organik ürün kullanmamış
olanlar karşılaştırıldı. Çalışma kurgulanırken katılanların sosyoekonomik seviyeleri,
fiziksel aktiviteleri, sigara kullanımı, alkol tüketimi, vücut ağırlığı ve ailede kanser
öyküsü gibi unsurlar göz önüne alındı. Sonuçta organik meyve, sebze, süt ürünleri ve
et tüketenlerde lenfoma oranının azaldığı gözlenirken, özellikle menopoz sonrası
gelişen meme kanseri riskinin önemli oranda düştüğü belirlenmiştir. Oranlar lenfoma
için yüzde 76 ve meme kanseri için yüzde 34 olarak verilmiştir. Lenfomalarda azalma
özellikle pestisitler ile lenfoma arasındaki ilişki bilindiğinden açıklanabilir bulunmuştur.
Meme kanserinde de pestisitlerin östrojen benzeri fonksiyon gösteren bileşenleri
artırmış olması ve hormonlarla meme kanseri arasında bilinen ilişkiyi pekiştirmiş
olabileceği vurgulanmıştır" dedi.
Yapılan araştırmaya göre kanser riskinin azaltılmasında organik tabanlı beslenmenin
katkıda bulunabileceğinin ifade edildiğini belirten Kayıhan Engin, "Elbette ki çalışmaya
yönelik eleştiriler de gecikmemiştir. En büyük eleştiri de tüketilen ürünlerdeki pestisit
oranlarının incelenmemiş olmasıdır. Bu doğrultuda eleştiren uzmanlar sonuçları henüz
olgunlaşmamış olduğunu ve bu sebeple böylesi bir diyet değişikliğinin
önerilemeyeceğini belirtmişlerdir. Aynı uzmanlar kanser riskinin azaltılması için
organik olsun olmasın daha çok sebze ve meyve tüketilmesinin daha iyi olacağını
vurgulamaktadır. Organik ürün pazarı Avrupa ve Amerika'da giderek artmaktadır.
Verilere göre organik ürün satışları 45 milyar dolara ulaşmaktadır. Organik ürün
tanımlamasında önemli bir noktadır. Organik ürünlerin hiçbir pestisit ya da genetik
olarak modifiye edilmiş organizmalar içermemesi gerekmektedir. Etinden hiçbir
hormon ya da antibiyotik verilmemiş hayvanlardan elde edilmesi gerekmektedir. Bu
tür ürünler henüz piyasadaki ürünlerin yüzde 5,5'ini teşkil ediyor" şeklinde konuştu.
Engin, organik ürünlerin yanı sıra mevsiminde meyve ve sebze tüketmenin de kanser
riskini azaltabileceğini sözlerine ekledi.

Yorumlar

yorum

Copyrights © 2009 - 2014 Haberbursa.net

Scroll to top