MEB, tarikat ve cemaatlere okullarda sosyal etkinlik yaptıracak

MEB, tarikat ve cemaatlere okullarda sosyal etkinlik yaptıracak

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık yaptığı basın açıklaması
ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın artık toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda “farkındalık”
oluşturmayacağını gündeme getirdi.
Yönetmeliğin 7.maddesinde bulunan “toplumsal cinsiyet eşitliği” ifadesinin madde metninden
çıkarıldığını kaydeden CHP'li vekil, "Artık okullarda toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda
etkinlik yapılamayacak" dedi.
(MADDE 7 – (1) Eğitim kurumlarında öğrencilerde özgüven ve sorumluluk duygusu
geliştirmek, öğrencileri şiddet ve zararlı alışkanlıklardan korumak, öğrencilere yeni ilgi alanları ve
beceriler kazandırmak, öğrencilerin yeteneklerini sergilemesine imkân vermek, milli, manevi ve
kültürel değerleri yaşatmak, yaygınlaştırmak ve bu değerlerin yeni nesillere aktarımını sağlamak,
öğrencilerde gönüllülük bilincini özendirmek, engellilik, yaşlılık, insan ve çocuk hakları ile toplumsal
cinsiyet eşitliği konularında farkındalık oluşturmak amacıyla bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve
sportif alanlarda sosyal etkinlik çalışmaları yapılır.)
Türkiye'nin 1985 yılında CEDAW Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması
Sözleşmesi, 2011 yılında ise İstanbul Sözleşmesi Kadına Karşı Şiddetin ve Aile İçi Şiddetin
Önlenmesi ve Avrupa Konseyi Sözleşmesi’ni imzaladığını hatırlatan Karabıyık, "Bu
sözleşmelerinde ve toplumsal muhalefetin etkisi ile MEB ve YÖK toplumsal cinsiyet
eşitliğine duyarlı hareket etme konusunda adım atmak zorunda kaldılar. Ancak gelinen
süreçte; cinsiyetçi ideolojilerinin gereği olarak toplumsal cinsiyet eşitliğini hedef alan; MEB
ve üniversitelerin politikalarını belirleyen vesayet mekanizmalarının saldırıları daha da
yoğunlaşmıştır. Bu vesayet mekanizmasını oluştura çeşitli tarikat ve cemaatlere yakın vakıf-
dernekler, MEB’ in ve üniversitelerin politikalarını belirleyen temel aktörler haline gelmiştir"
açıklamasında bulundu.
Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilen ‘Eğitimde
Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi’ (ETCEP) 'in ‘Yeniden yazmaya var
mısın? sloganıyla yola çıkılarak; 2014 yılında başlatıldığını ifade eden Karabıyık, "Uygulama
aşamasına geçilecek projenin Bakan Ziya Selçuk tarafından bir TV programında ‘Toplumsal
cinsiyete dayalı okul projesini hayata geçireceğiz.’ açıklamasından sadece 2 gün sonra,
vesayet mekanizmaları devreye girmiş, PROJE MEB tarafından iptal edilmiştir. MEB’ in
yasağından hemen sonra YÖK ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi’nden vazgeçtiğini
açıkladı. YÖK Başkanı toplumsal cinsiyet kavramının Türkiye’nin toplumsal değerleri ve
kabulleriyle uygun olmadığını savundu ve tüm üniversite rektörlerine gönderilen toplumsal
cinsiyet eşitliği tutum belgesini web sayfasından kaldırdı. Bu süreçte MEB mevzuattan
‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ kavramını temizlemeye başladı. 2019-2020 programında 26
hedef arasında yer alan toplumsal cinsiyet eşitliği bu hedefler arasından çıkarıldı. Ve bugün
resmi gazetede yayınlanan yönetmelikle MEB Sosyal Hizmetler Yönetmeliği’nde yapılan
değişiklikle ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ni tüm etkinlik alanlarından çıkardı" sözleriyle
konunun önemine dikkat çekti.
MEB, tarikat ve cemaatlere okullarda sosyal etkinlik yaptıracak…
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 12/09/2019 tarihinde Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinde yaptığı
değişiklik ile sivil toplum kuruluşlarının tüm eğitim kademelerinde okullara girmesinin önünü
açtığını vurgulayan Lale Karabıyık, "Milli Eğitim Bakanlığı vakıf ve derneklere yetkilerini

devretmesi nedeniyle eleştirilirken, Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinde yaptığı değişiklik ile
tarikat, cemaat, vakıf ve derneklerin okullara girebilmesi için yeni bir kapı daha araladı.
Yönetmeliğin 1 ve 2.maddesinde yapılan değişikliklerde kamu kurum kuruluşları,
uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının “her tür ve seviyedeki resmî ve özel
örgün ve yaygın eğitim kurumlarında” sosyal etkinlik yapmasının önü açılmış oldu. Son
yıllarda Milli Eğitim Bakanlığı vakıf ve derneklere yetkilerinin bir kısmını devretmesi ile
gündeme gelmişti" şeklinde konuştu.
Açıklamasında bir yandan tarikat ve cemaatlere, okula giriş için yeni kapılar açılırken,
MEB’in toplumsal cinsiyet eşitliği kavramına bile tahammül edemediği ortaya çıktı
ifadelerine yer veren Karabıyık, "Daha önceki süreçlerde tarikat ve cemaatlere ait vakıf,
dernekler üzerinden kurulan yurtlarda neler yaşandığı ortada. Aladağ’da, Karaman’da
yaşananlar MEB’e ders olmamış. Protokoller çerçevesinde okullara giren vakıf ve dernekler
bundan sonra elini kolunu sallaya sallaya okullara girecek. Yandaş okul müdürleri de buna
engel olamayacak. Yönetmelik değişikliğinde gördüğümüz en önemli nokta, bu vakıf ve
derneklerin yaygın ve örgün eğitim kapsamında her düzeyinde etkinlik yapabilecek
olması. Yani 4 yaşındaki çocuğa da, 70 yaşındaki yurttaşa da ulaşmış olacaklar. Eğitimde
Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi’ni bir gazetenin olumsuz haberleri ile
kaldıran MEB, tüm mevzuatta temizlik yapıyor. Yönetmelikte ile öğretmenler, toplumsal
cinsiyet eşitliğinde farkındalık oluşturma hususunda faaliyet yapabiliyorlardı. Değişiklik ile
bu etkinlikler artık yapılamayacak. Bu değişiklikler başkaca yeni uygulamaların öncüsü
müdür? Toplumsal cinsiyet eşitliğinden neden bu kadar uzaklaşılır anlamak mümkün değil"
sözleriyle açıklamasını tamamladı.

Yorumlar

yorum

Copyrights © 2009 - 2014 Haberbursa.net

Scroll to top