Nihayet İnsan Hakları Kurumu kuruluyor!

Nihayet İnsan Hakları Kurumu kuruluyor!

TBMM Genel Kurulu’nda İnsan Hakları Kurumu Kanunu Tasarısı, kabul edilerek yasalaştı.

İşkence ve kötü muameleyle mücadele etmek, şikayetleri incelemek, insan haklarının korunmasına, ihlallerin önlenmesine yönelik çalışmalar yapmak amacıyla İnsan Hakları Kurumu kurulacak.
TBMM Genel Kurulu’nda, Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanunu Tasarısı, kabul edilerek yasalaştı.
Kanuna göre, Kurum, kamu tüzel kişiliğine, idari ve mali özerkliğe sahip, özel bütçeli olacak.
Başbakanlıkla ilişkili olacak İnsan Hakları Kurumu’nun merkezi, Ankara’da bulunacak.
Kurum, yurtiçinde istenildiği kadar; yurt dışında ise sayısı 2’yi geçmemek üzere büro açabilecek.
Kurum, işkence ve kötü muameleyle mücadele etmek, şikayet ve başvuruları incelemek, araştırmak; insan haklarının korunmasına, geliştirilmesine, ihlallerin önlenmesine yönelik çalışmalar yapmakla görevli ve yetkili olacak.
Kurum, inceleme, araştırma, ziyaret ve başvuruları değerlendirme sırasında bir suçun işlendiğini öğrenirse, işlem yapılabilmesi için gerekli gördüğünde ihbar ve şikayette bulunabilecek.
İnsan hakları ihlaline maruz kaldığını iddia eden gerçek ve tüzel kişiler kuruma başvurabilecek.

Kaynak: AA

Yorumlar

yorum

Copyrights © 2009 - 2014 Haberbursa.net

Scroll to top