Nilüfer Kent Konseyi’nde tüzük değişikliği

Nilüfer Kent Konseyi’nde tüzük değişikliği

Nilüfer Kent Konseyi 19. Olağan Genel Kurul toplantısı Karaman Dernekler
Yerleşkesi’nde gerçekleştirildi. Kadın Meclisi, Gençlik Meclisi ve Mahalle Komiteleri
çalışma ve işleyiş yönergelerinde tüzük değişikliklerinin oylandığı toplantıya Nilüfer
Belediye Başkanı Turgay Erdem ve Nilüfer Belediyesi Eski Başkanı Mustafa Bozbey de

katıldı.

Haziran ayında gerçekleştirilen seçimli genel kurulun ardından Neslihan Binbaş’ın
başkanlığında yeni dönemin başladığı Nilüfer Kent Konseyi’nde üyeler 19. Olağan
Genel Kurul Toplantısı için bir araya geldi.
Açılış konuşmasında söz alan Başkan Neslihan Binbaş, 2009 yılından bu yana Nilüfer
Kent Konseyi ismi ile faaliyetlerini sürdüren konseyin, aynı yıl hayata geçirilen mahalle
komiteleri yapılanması ile birlikte kentte yerel demokrasinin ana unsuru haline geldiğini
ifade etti. Binbaş’ın ardından söz alan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ise
“Bundan sonra da, daha önce olduğu gibi, ‘demokrasi kentini’ yaşama geçirmekte en
önemli paydaşımızın Nilüfer Kent Konseyi olacağına yürekten inanıyorum. 2009 yılında,
vatandaşlarımızın yönetime katılabilmeleri için kente kazandırdığımız Mahalle
Komiteleri Türkiye’ye örnek oldu. Bundan sonra mahalle komitelerinin eskisinden daha
etkin rol üstlenmesini ve sadece hizmet talep eden değil, daha güçlü bir katılımla yol
gösteren bir rol üstlenmesini istiyoruz” dedi.
Açılış konuşmalarının ardından eski akademisyen Ulaş Bayraktar “Yereli
demokratikleştirmek için kenti müşterekleştirmek” isimli bir söyleşi gerçekleştirdi. Kent
kimliğinin oluşmasında ve korunmasında kenti bir müşterek olarak kabul etmenin
önemini vurgulayan Bayraktar, yerel yönetimlerin sivil toplum örgütlerini dikkate alma
düzeyleri ve bu düzeyi etkileyen faktörleri, belediye hizmetleri üzerinden verdiği
örneklerle ortaya koydu.
Emre Karagöz ve Suna Acar’ın divan üyesi olarak seçildiği genel kurulda selamlama
konuşması yapan Nilüfer Belediyesi Eski Başkanı Mustafa Bozbey ise özelikle son yirmi
yılda hem yerelde, hem de ülke genelinde demokrasi talebi bilincinin azaldığına dikkat
çekti. “Günümüzde kentlerin en önemli sorunu demokrasi talebinin azlığı. Bunun
sebebinin iyi araştırılması gerekiyor” diyen Bozbey, demokrasi kültürünün oluşması ve
kalıcı hale gelmesi için demokrasi talebinin özellikle gençlerden gelmesi gerektiğini ifade
etti.
Genel kurula davetli olarak gelen Karşıyaka, Edirne ve Kars Kent Konseyleri
başkanlarının deneyim paylaşımlarının ardından tüzük oylamasına geçildi. Nilüfer Kent
Konseyi 19.Genel Kurul Toplantısı; Kadın Meclisi, Gençlik Meclisi, Kent Konseyi
Çalışma Yönergesi ve Mahalle Komiteleri İşleyiş Yönergesi ile tüzük değişikliklerini
içeren maddelerin oylanması ile sona erdi. Nilüfer Kent Konseyi üyelerinin söz haklarını
kullanarak katkı koyduğu tüzük değişiklikleri oy birliği ile kabul edildi.

Yorumlar

yorum

Copyrights © 2009 - 2014 Haberbursa.net

Scroll to top