Nilüfer’in sosyal girişimcilik projesine BEBKA’dan hibe

Nilüfer’in sosyal girişimcilik projesine BEBKA’dan hibe

Nilüfer Belediyesi Nilüfer İnovasyon Merkezi, “Sürdürülebilir Toplumsal Gelişim İçin
Sosyal Fayda Üretim Üssü: Nilüfer Sosyal Girişimcilik Merkezi” isimli projesiyle Bursa
Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) 2019 yılı Mali Destek Programı

kapsamında hibe almaya hak kazandı.

Nilüfer Belediyesi Nilüfer İnovasyon Merkezi, projeleriyle Bursa Eskişehir Bilecik
Kalkınma Ajansı’ndan (BEBKA) destek almaya devam ediyor.
Nilüfer Belediyesi Nilüfer İnovasyon Merkezi bu defa, girişimcilik ekosisteminin
geliştirilmesi, yenilikçi ve teknolojik girişimciliğin yaygınlaştırılması ve girişimcilik
kültürünün geliştirilmesi amacıyla Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA)
tarafından hazırlanan Girişimcilik Mali Destek Programı kapsamında “Sürdürülebilir
Toplumsal Gelişim İçin Sosyal Fayda Üretim Üssü: Nilüfer Sosyal Girişimcilik Merkezi”
isimli projesiyle hibe almaya hak kazandı.
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) 2019 yılı Girişimcilik Mali Destek
Programına, Bursa, Eskişehir, Bilecik illerinden yapılan toplam 29 proje
başvurusundan 7’sine destek verilmesi kararlaştırıldı.
Daha önce Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) 2018 yılı Fizibilite
Desteği Programı ile ‘Nilüfer Sosyal Girişimcilik Merkezi Fizibilitesi’ projesi, bölgede
girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi ve bölgedeki girişimcilik kapasitesinin
artırılması kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştı. Proje kapsamında hazırlanan
fizibilite raporunun, Nilüfer Sosyal Girişimcilik Merkezi projesinin hayata
geçirilmesinde önemli katkılar sağlaması bekleniyor. Projeyle, Bursa’da sosyal
girişimcilik ekosistemini güçlendirmek amacıyla çatı bir kuruluş oluşturmak, potansiyel
sosyal girişimcilerin kapasitesini artırarak, toplumsal değer taşıyan fikirleri ortaya
çıkarmak, geliştirmek ve desteklemek amaçlanıyor.
Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Sosyal Girişimcilik Merkezi projesi ile sosyal girişimcilik
konusunda uygulanabilir bir model geliştirerek diğer yerel yönetimlere de örnek olacak
bir merkez oluşturmayı hedefliyor.

Yorumlar

yorum

Copyrights © 2009 - 2014 Haberbursa.net

Scroll to top