RAMAZAN KAYA: “YENİ EKONOMİ PROGRAMI, GERÇEKÇİ VE UYGULANABİLİR HEDEFLER İÇERİYOR”

RAMAZAN KAYA: “YENİ EKONOMİ PROGRAMI, GERÇEKÇİ VE UYGULANABİLİR HEDEFLER İÇERİYOR”

Marmara ve İç Anadolu Sanayici ve İşadamları Dernekleri Federasyonu (MARSİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Programı’nı değerlendirdi. Şeffaflık noktasında izleme ve hesap verme mekanizması ile yenilikçi yaklaşımının, geleneksel OVP’lerin dışında bir bakış açısı sunmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Kaya, finans ve reel sektörün sıkıntılarına yönelik olarak acil bir eylem planının da ortaya konmasının önemli olduğunu vurguladı.

Programın yüksek katma değerli üretim ve ihracata katkı sağlayacağını da kaydeden Kaya, “Finans ve reel sektörün sıkıntılarını odağına alan bir yaklaşım, YEP’in yüksek katma değerli üretim ve ihracat vurgulu yapısını da güçlendirecektir. Bu doğrultuda önümüzdeki günlerde finans ve reel sektörün mali sıkıntılarını yeniden yapılandırma yolunda ortaya konacak eylem planının ‘Önce Küçüğü Düşün’ ilkesi çerçevesinde ele alınması, yeni bir yaklaşım sunan YEP’in ruhuna da uygun olacaktır” dedi.

YEP’in geleneksel OVP’lere göre daha gerçekçi ve uygulanabilir hedefler içerdiğini dile getiren Ramazan Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Geleneksel OVP’den farklı bir bakış açışının ve yeni bir yaklaşımın ortaya konduğu YEP’in özellikle ‘Ekonomik dengeleme, mali disiplin, üretim ve ihracatta katma değer e odaklı değişim’ ekseninde doğru yapılanmış olmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak tarafından açıklanan 2019-2021 dönemi YEP ’in, geleneksel OVP’ lere göre daha gerçekçi ve uygulanabilir hedefler içerdiği görülüyor. Programın enflasyon, kamu maliyesi, cari açık, büyüme, istihdam, bankacılık ve reel sektör kredileri ile makroekonomik hedeflerde olumlu sonuçlar sağlaması en önemli beklentimizdir.

Özellikle şeffaflık noktasında, izleme ve hesap verme mekanizmasını oluşturan etki analizleri sayesinde programın somut sonuçları 3 aylık sürelerle takip edilmeye başlanacaktır. Programın sanayi, yüksek katma değerli üretim ve ihracata özel vurgu yapması olumlu bir yaklaşımdır. Ekonomimizin yüzde 97’sini oluşturan KOBİ’lerimizin yaşadığı sorunlara yönelik olarak acil bir eylem planının da ortaya konması, planın yüksek değerli üretim ve ihracat odaklı yapısını da güçlendirecektir. Önümüzdeki günlerde finans ve reel sektör mali bünye değerlendirme çalışmalarına göre yeniden yapılandırmayı da kapsayabilecek politika setinde ‘’Önce Küçüğü Düşün’’ ilkesi çerçevesinde ele alınması, yeni bir yaklaşım sunan YEP’ in ruhuna da uygun olacaktır.

Bu noktada geçtiğimiz günlerde kamuoyuyla paylaştığımız ve KOBİ’lerin finansal dalgalanmaların arttığı dönemde nakit sıkışıklığına çözüm getirecek önerilerimizi, politika yapıcılarımıza ve kamuoyuna tekrar hatırlatmakta fayda görüyoruz.

  1. Ticari alacak sigortasına ilişkin devlet destekli sistem fiilen de işler hale getirilmeli, sigorta şirketlerinin KOBİ’lere ön yargılı bakış açısının değiştirilmesi için sigorta şirketlerine yönelik teşvik edici önlemler geliştirilmelidir.

2.Ekonomilerin KOBİ düzeyinde yarıştıkları bir dönemde, ödeme gecikmelerinin diğer ülkelere göre uzun olması, Türkiye KOBİ’lerinin rekabetçiliğini olumsuz etkilemektir. Türk Ticaret Kanunu’nun 1530’uncu maddesinin 5. ve 8. Fıkralarında yer alan ‘Büyük şirketler tarafından KOBİ’lere yapılacak olan ödemelerin 60 günü aşmamasına yönelik uygulamadaki aksaklık ve eksiklikler, Avrupa’daki Geç Ödemeler Direktifi doğrultusunda giderilmelidir. Bu kapsam içine, kamu kurumları ve belediyeler de alınmalı ve Türkiye’de 60 gün olan ödeme süresi, AB’ de olduğu gibi 30 güne düşürülmelidir.

  1. Kanunun pratik bir şekilde uygulanabilmesi için, benzer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de süreci KOBİ’lerin lehine döndürecek farklı mekanizmalar oluşturulmalıdır.

YEP’in tüm bu uygulamalarıda kapsayarak, KOBİ’lerin finansal yapılarını güçlendireceğini ve piyasada güven ortamını arttırarak, risk pirimi ile finansal dalgalanmaların boyutunu azaltacağını düşünüyoruz.

Merkez Bankası faizlerinin piyasa faizleriyle eşitlenmesinin ardında, mali piyasalarda istikrar ve güvenin yeniden tesis edilmesi de 2019-2021 YEP’in başarılı olmasının temel unsurudur.”

Yorumlar

yorum

Copyrights © 2009 - 2014 Haberbursa.net

Scroll to top