Tarihi Rapor Açıklandı: Gıda güvenliği için emisyonları düşürmeliyiz

Tarihi Rapor Açıklandı: Gıda güvenliği için emisyonları düşürmeliyiz

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli 52 ülkeden 103 bilim insanı tarafından hazırlanan ve 192 ülke hükümeti tarafından onaylanan son raporunu bugün kamuoyu ile paylaştı. Arazi kullanımı ve tarım ilişkisi hakkında şuna kadar hazırlanmış en geniş kapsamlı rapor olan çalışma, sürdürülebilir arazi yönetiminin hem gezegenin geleceği hem de insanların refahı için kritik öneme sahip olduğunu gözler önüne seriyor. Paris Anlaşmasının hedeflerine ulaşmak için arazi yönetimini geliştirilmesi, tarımı iklim için bir çözüm haline getirilmesi ve fosil yakıt kaynaklı emisyonlarının azaltılması gerekiyor. Bunların hepsini aynı anda yapılması gerekiyor.

 

Rapora göre insanların neden olduğu sera gazı emisyonları topraklara eşi benzeri görülmemiş zararlar veriyor ve gıda güvenliğini tehdit ediyor.  İnsanoğlu, arazileri devasa ve sürdürülemez taleplerini karşılamak için kullanıyor ve bu durum ivedilikle değişmez ise iklim krizini önlemek mümkün olmayacak.

 

Toprakların büyük bir baskı ile karşı karşıya olduğunu ve bu baskının iklim değişikliği ile giderek daha da fazla derinleştiğini ifade eden çalışma, aynı zamanda sürdürülebilir arazi yönetiminin iklim krizinin çözümüne büyük katkı sağlayabileceğini de ortaya koyuyor.

 

Çalışma aynı zamanda Türkiye’ye dair önemli bulgular da ortaya koyuyor:

 • Akdeniz bölgesinde kuraklığın hem yoğunluk hem de sıklığının artacağı ifade ediliyor. Türkiye’nin de içinde bulunduğu bu bölgede, her geçen gün daha fazla insan kuraklıktan etkileniyor, gıda güvenliği sekteye uğruyor.
 • Artan aşırı hava olayları, Akdeniz bölgesine toprağın bozulmasını hızlandırıyor, iklim değişikliği gıda güvenliği için tehdit unsuru olarak ön plana çıkıyor

Çalışma, iklim değişikliğinin araziler üzerindeki etkileri, arazi yönetimi çerçevesinde iklim değişikliğini tetikleyen unsurlar ve iklim değişikliğine çözüm olabilecek yöntemleri gözler enine seriyor.

 

Temel Bulgular:

 

İklim değişikliği arazilerin daha hızlı bozulmasına neden oluyor

 • İklim etkileri hali hazırda toprağın bozumunu hızlandırıyor. Daha sık görülen sıcak hava dalgaları ve daha değişken yağış rejimleri gibi birçok iklim etkisi arazilerin bozulmasını  hızlandırıyor.
 • Bazı bölgelerde yapılan bilimsel çalışmaların da somut kanıtlarla ortaya koyduğu gibi, iklim değişikliği gıda güvenliğini tehlikeye atıyor, bitki ve hayvan üretiminin düşmesine ve tarımsal ürünlere dair hastalıkların artmasına neden oluyor. İklim değişikliği aynı zamanda ekinlerin beslenme değerlerini  olumsuz etkiliyor.
 • Kurak bölgelerde, su kıtlığı önemli acil bir zorluk olarak önümüze çıkıyor. 1,5°C ve üzerindeki küresel ısınmada bu tehdit çok daha tehlikeli bir hal alıyor.
 • İklim krizi ve ilgili aşırı hava olayları ile gıda üzerindeki etkileri ülke içi ve uluslararası göçü tetikliyor.

 

Arazi yönetimi önemli bir emisyon kaynağı

 • Tarım, ormancılık ve diğer toprak kullanım biçimleri küresel insan kaynaklı sera gazı emisyonların %23’ünden sorumlu.
 • Küresel gıda sistemi, ise toplamda küresel emisyonların yaklaşık yüzde 37‘sinden sorumlu. Özellikle sığır yetiştiriciliği, pirinç yetiştiriciliği ve gübre kullanımı bu emisyonların temel kaynağı olarak ön plana çıkıyor.
 • Gıdaların yaklaşık üçte biri ya çöpe atılıyor ya da kayboluyor. Bu gıdalar aynı zamanda bozulurken sera gazı emisyonlarına da sebep oluyor. Gıda atığını azaltmak hem gıda güvenliği hem de iklim değişikliği ile mücadale açısından oldukça önemli.

 

Araziler Çözümün parçası olabilir

 • Topraktaki doğal süreçler ise yaklaşık olarak fosil yakıt ve endüstri kaynaklı karbon dioksit emisyonlarının üçte birine eşdeğer miktarda karbon dioksit yutuyor. Toprak bu açıdan iklim krizinin çözümünde önemli bir rol oynuyor.
 • Arazi yönetimi, sürdürülebilir doğaya uyumlu tarım uygulamalarını yaygınlaştırarak, gıda atığını önleyerek, dengeli beslenme ile, ormansızlaştırmayı durdurarak ve ekosistem onarımı ile iklim krizinin çözümüne dönüşebilir. Bu adımlar hem emisyonları azaltabilir, hem arazilerin  sağlayabilir hem de iklim şoklarına karşı daha kırılgan olan toplulukları güçlendirilmesinin sağlayabilir.
 • Gıda atıklarını önleyerek ve daha düşük emisyonlu gıda tüketimi ile ciddi emisyon azaltımı sağlanabilir.

 

Rapor aynı zamanda önemli bir uyarı da yapıyor ve ivedilikle harekete geçilmesi gerektiğini söylüyor.

 

Arazilerin insanları beslemeye devam edebilmesi ve iklim krizinin etkilerine uyum sağlanabilmesi için ivedi ve geniş kapsamlı iklim eylemlerine ihtiyaç var. Bu eylemler bir yandan emisyon azaltımı için de önemliyken diğer bir yandan arazi yönetiminde bu sürdürülebilir iklim eylemlerine ekosistemleri ve biyolojik çeşitliği korumak ve onarmak için de ihtiyaç duyuluyor.

Yorumlar

yorum

Copyrights © 2009 - 2014 Haberbursa.net

Scroll to top