Yeşil pasaport mali müşavirlerin de hakkı!

Yeşil pasaport mali müşavirlerin de hakkı!

Meclis’te görüşülen ve avukatlara tanınması gündemde olan yeşil pasaport hakkının meslek camialarına da tanınması gerektiğini söyleyen BSMMMO Başkanı Doğan Yılmaz,

“Meslek yasamızda, serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik mesleğinin bir kamu hizmeti olduğu açıkça belirtilmekte ve meslek mensupları görevleri sırasında işledikleri suçlardan dolayı kamu görevlisi sıfatıyla yargılanmaktadırlar. Yeşil pasaport bizim de hakkımız” dedi.

 

Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (BSMMMO) Başkanı Doğan Yılmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülmekte olan 15 Temmuz 1950 tarih ve 5682 sayılı Pasaport Kanunu’na ilişkin değişiklik teklifine dair görüşlerini paylaştı. Meslek camiası olarak; Meclis’te görüşülmekte olan 2/2215 Esas No’lu kanun teklifine dair taleplerini milletvekillerine ilettiklerini kaydeden BSMMMO Başkanı Doğan Yılmaz, “Baro levhasına kayıtlı olan ve en az on beş yıl kıdemi olan avukatlara tanınması gündemde olan yeşil pasaport hakkının yeminli mali müşavirlere ve odaya kayıtlı olan serbest muhasebeci mali müşavirlerden on beş yıl kıdemli olanlara da tanınmasını istiyoruz” dedi. Doğan Yılmaz, taleplerindeki gerekçeyi ise şöyle açıkladı: “Pasaport Kanunu’nun 14’üncü maddesinin metninde hak sahibi olarak sayılanların arasında, serbest muhasebeci mali müşavirlerin ve yeminli mali müşavirlerin bulunmaması büyük bir adaletsizliğe sebebiyet vermektedir. Zira, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun 11’inci maddesinde yeminli mali müşavirlik mesleğinin, genel gerekçesinde ise serbest muhasebeci mali müşavirlik mesleğinin bir kamu hizmeti olduğu açıkça belirtilmektedir. Aynı Kanunun ‘Görevle İlgili Suçlar’ başlıklı 47. maddesi; ‘Meslek mensupları, görevleri sırasında veya görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı, fiillerinin niteliğine göre Türk Ceza Kanunu’nun kamu görevlilerine ait hükümleri uyarınca cezalandırılırlar.’ hükmünü amirdir.”

 

“KAMU GÖREVLİSİ SIFATIYLA YARGILANIYORUZ”

Serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavir unvanlı meslek mensuplarının yaptıkları işin kamusal faaliyet alanında olması nedeniyle, görevleri sırasında veya görevleri nedeniyle işledikleri suçlardan dolayı kamu görevlisi sıfatıyla yargılanmalarının söz konusu olduğunu da kaydeden Yılmaz, şunları söyledi: “Değişiklik teklifimizde, yeminli mali müşavir olabilmek için 10 yıl serbest muhasebeci mali müşavirlik yapmış olmak zorunlu olduğundan, yeminli mali müşavirler için kıdem şartı öngörülmemiş, serbest muhasebeci mali müşavirler için ise 15 yıllık kıdem şartı getirilerek maddede öngörülen nicelik kriterine uyum sağlanması amaçlanmıştır. Ayrıca, küreselleşen dünyada iş ilişkilerinin karmaşık bir hal alması, ihracatlar ve yabancı yatırımlar nedeniyle birçok meslek mensubunun sıklıkla yurt dışına seyahat etmek zorunda kalması da talebimizin gerekçelerindendir.”

 

“VERGİDE AYRIMCILIK KABUL EDİLEMEZ”

Öte yandan; Cumhurbaşkanlığı  kararı  ile  mal  ve  hizmetlerde  uygulanacak  Katma Değer Vergisi oranlarının tespitine ilişkin kararda değişiklik yapılarak, bazı avukatlık faaliyetlerindeki KDV oranlarında indirime gidildiğini de söyleyen BSMMMO Başkanı Doğan Yılmaz, “Serbest meslek faaliyetlerinde yüzde 18 olarak uygulanan KDV oranının, 1594 sayılı karar uyarınca sadece bazı avukatlık hizmetlerine yönelik olarak yüzde 8 oranında uygulanacak. Serbest  meslek erbapları yüzde 18 oranında KDV öderken, bazı avukatlık faaliyetlerinde bu oranın düşürülmesi vergi sistemini bozmakta, vergilendirmede  adalet  ve  eşitlik  ilkesine ters düşmektedir. Tüm serbest meslek faaliyetlerinde KDV uygulanabilir makul bir orana düşürülmelidir” diye konuştu.

 

Yorumlar

yorum

Copyrights © 2009 - 2014 Haberbursa.net

Scroll to top